aanmelding Jeugdhulp bij scheiding

Ouders en kinderen komen voor specialistische scheidingshulp bij Scheiden en Mediation.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat er meerdere partijen mogen verwijzen naar jeugdhulp. Dat zijn de jeugdconsulenten van de sociale teams, professionals in het wijkteam, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters en jeugdbeschermers. Er is voor Jeugdhulp een beschikking van de gemeente nodig. Na aanmelding volgt er een intakegesprek waarbij wij ouders en de jeugdconsulent van het sociale team uitnodigen. Samen met ouders en verwijzer bespreken we wat er aan hulp nodig is en wat ouders van ons aan ondersteuning kunnen verwachten.

We kunnen vanuit onze organisatie Scheiden en Mediation voor zowel ouders als kinderen tegelijkertijd hulpverlening inzetten. Jeugdigen en hun ouders zijn het uitgangspunt en de hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook intensief waar nodig. Er zijn korte lijnen in onze organisatie en er is regelmatig contact en afstemming met verwijzers en samenwerkingspartners waardoor we snel kunnen schakelen en afstemmen als dit nodig is.

Scheiden en Mediation heeft voor Jeugdhulp een contract met: Sociaal Domein Achterhoek en Centraal Gelderland. Voor Jeugdhulp en WMO met Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe.
Hieronder vallen de gemeenten: Zutphen, Lochem, Voorst, Brummen, Apeldoorn, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre, Winterswijk.
In zorgregio Centraal Gelderland bieden we begeleide omgang aan in de gemeente Arnhem, Duiven, Rozendaal, Westervoort, Doesburg, Rheden en Zevenaar.

De kosten voor scheidingshulp worden volledig vergoed.