Margó Spekschoor

Margó Spekschoor

Personen en Familierecht Advocaat

Singel 104, 1001 CC Amsterdam
020-6385150
m.spekschoor@vankempencs.nl

Personen-, familie- en jeugdrechtadvocaat

Ik ben ruim 15 jaar personen- familie- en jeugdrechtadvocaat en sinds kort ook familie mediator. Al ruim 10 jaar werk ik bij Van Kempen c.s. Advocaten te Amsterdam. Daarvoor heb ik een paar jaar in New York gewoond en gewerkt.

Ik ben een deskundige, betrokken en oplossingsgerichte advocaat en mediator, die oog heeft voor alle aspecten van een zaak. Ik probeer met de cliënten een traject uit te zetten voor de toekomst, waarbij de kinderen een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Binnen 1scheidingsloket zorg ik voor de juridische afwikkeling van de scheiding. Ik stel het convenant op, beoordeel en controleer of partijen alle informatie die noodzakelijk is, hebben gekregen en of zij begrijpen welke consequenties er zijn aan de keuzes die ze gemaakt hebben. Normaal gesproken ben ik bij het eerste en het laatste gesprek met de mediator aanwezig, zodoende leert men mij ook meteen kennen en kan ik kijken wat de relevante zaken zijn in het dossier. Verder dien ik het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank (meestal Zutphen) en zorg ik voor de documenten die ondertekend moeten worden om de echtscheiding in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Daarnaast heb ik binnen mijn eigen praktijk in Amsterdam ruime expertise op het gebied van het jeugdrecht opgedaan. Ik sta bijvoorbeeld cliënten bij waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst, dan wel waar een Veilig Thuismelding over is gedaan. Per 1 mei 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger, www.kindbehartiger.nl. Verder ben ik per diezelfde datum aangesloten bij het Scheidingsteam van Ouders online https://www.ouders.nl/artikelen/scheidingsteam-ouders-online
In 2019 en 2020 heb ik mij ook gespcialiseerd in mediation en heb ik de training tot SCHIP-behandelaar gedaan, https://www.schipaanpak.nl. Sinds een paar jaar doceer ik af en toe. Meestal train ik hulpverleners over de juridische punten van een complexe scheiding.