Margó Spekschoor

Margó Spekschoor

Personen en Familierecht Advocaat

Singel 104, 1001 CC Amsterdam
020-6385150
m.spekschoor@vankempencs.nl

Ik ben al ruim 10 jaar een personen- familie- en jeugdrechtadvocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten te Amsterdam. Daarvoor heb ik een paar jaar in New York gewoond en daarvoor heb ik ook al 3 jaar gewerkt als advocaat in Zaandam.

In 2006 ben ik naar New York verhuisd om te kijken of de advocatuur echt mijn passie was of dat ik in een ander vakgebied zou kunnen bereiken waar ik voor sta. In New York werkte ik voor de non-profit organisaties WEDO (een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen) en IHAD, een welzijnsorganisatie gericht op kinderen in achterstandswijken. In het najaar van 2007 keerde ik terug naar Nederland. De ervaring in New York heeft mij doen beseffen dat mijn wens om mensen en dan vooral kinderen bij te staan, nog altijd het beste 1 op 1 gerealiseerd kon worden door weer de advocatuur in te gaan.

Ik ben een deskundige, betrokken en oplossingsgerichte advocaat, die oog heeft voor alle aspecten van een zaak. Ik probeer met mijn cliënten een traject uit te zetten voor de toekomst, waarbij de kinderen een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Binnen 1scheidingsloket zorg ik voor de juridische afwikkeling van de scheiding. Ik stelt het convenant op, beoordeel en controleer of partijen alle informatie die noodzakelijk is, hebben gekregen en of zij begrijpen welke consequenties er zijn aan de keuzes die ze gemaakt hebben. Normaal gesproken ben ik bij het eerste en het laatste gesprek met de mediator aanwezig, zodoende leert men mij ook meteen kennen en kan ik kijken wat de relevante zaken zijn in het dossier. Verder dien ik het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank (meestal Zutphen) en zorg ik voor de documenten die ondertekend moeten worden om de echtscheiding in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Daarnaast heb ik binnen mijn eigen praktijk in Amsterdam ruime expertise op het gebied van het jeugdrecht opgedaan. Ik sta bijvoorbeeld cliënten bij waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst, dan wel waar een Veilig Thuismelding over is gedaan. Ik heb meegewerkt aan een werkgroep van de Gemeente Amsterdam inzake complexe scheidingen met het doel complexe scheidingen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Ook doceer ik samen met Marieke Lips de juridische dag van de opleiding: bijzondere curator in jeugdzaken bij Medling, https://www.medling.academy/aanbod/40/143/1332/opleiding-bijzondere-curator-in-jeugdzaken. Per 1 mei ben ik toegetreden tot het bestuur van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger, www.kindbehartiger.nl. Verder ben ik per 1 mei 2019 aangesloten bij het Scheidingsteam van Ouders online https://www.ouders.nl/artikelen/scheidingsteam-ouders-online

Tot slot heb ik eind juni de training tot SCHIP-behandelaar gedaan, https://www.schipaanpak.nl.