Parallel Solo Ouderschap

PARALLEL SOLO OUDERSCHAP (P.S.O.)

Het meest wenselijke is dat ouders gezamenlijk kunnen komen tot het vormgeven van hun ouderschap na scheiding waarbij het kind géén, of zo min mogelijk spanning ondervindt. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat het strijdkader tussen ouders zo krachtig is dat het ouders niet lukt de strijd te staken en de focus te richten op de relatie als ouder met hun kind. Het is een ideaal beeld dat ouders tijdens of net na een scheiding in staat zijn tot goede samenwerking en afstemming over hun kinderen.

De focus van P.S.O. ligt op de relatie tussen ouder en kind en niet direct op het herstel van de communicatie met de andere ouder. P.S.O. wordt ook vaak ingezet bij maatwerk trajecten aan het begin van of net na een scheiding omdat emoties dan heel hoog kunnen oplopen.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
‘Parallel solo ouderschap’ is een individuele vorm van ouderbegeleiding na scheiding. Het is een traject van ongeveer 4/6 maanden waarin je als individuele ouder om de 2 weken een gesprek hebt. In deze gesprekken wordt besproken hoe je uit de greep van het conflict kan blijven en je focus kan richten op het ouderschap, de ouder-kindrelatie en hoe je netwerk hierbij kan ondersteunen. Het is een bewustwording van eigen communicatie patronen, valkuilen en rode knoppen, rouwverwerking en acceptatie proces dat je geen invloed meer hebt op je ex. Je leert je energie te steken in jezelf en in de relatie met je kind, in het opbouwen van een nieuwe “veranderde” gezinssituatie en de focus te houden op jezelf als ouder.

Bij P.S.O. geven de ouders, vanuit een gelijkwaardige positie als ouders, de noodzakelijk informatie aan elkaar maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de andere ouder wordt ingevuld. Dit ouderschap vraagt erom dat ouders zich strikt houden aan uitgeschreven ouderschapsplannen of gerechtelijke uitspraken. Duidelijke grenzen en kaders worden vastgesteld om conflicten te verminderen of te voorkomen.