Ouderschaps bemiddeling

Als scheiding, ontwikkelingsproblemen bij kinderen veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, biedt ouderschapsbemiddeling de mogelijkheid dit te voorkomen of de al ontstane problemen voor het kind te verminderen.  Door het bespreekbaar maken van onderliggende problemen en het bespreekbaar maken en verwerken van de scheiding kan het vertrouwen tussen ouders weer herstellen. Hierdoor kunnen ouders weer openstaan voor elkaar, werken aan het herstel en/of verbeteren van de onderlinge communicatie en gezamenlijke afspraken maken. Ouders dienen gemotiveerd te zijn om in het belang van hun kinderen te starten met dit traject. Het opstellen van een ouderschapsplan, waarin ouders hun afspraken vastleggen behoort tot de mogelijkheden.

VOOR WIE: Voor ouders van kinderen (0 – 18 jaar) die verwikkeld zijn in een (v)echtscheiding
Duur: 8 tot 10 gesprekken