Ouderschapsplan

Geen ouderschapsplan, een ondeugdelijk of te summier en/of onduidelijk ouderschapsplan is 1 van de belangrijkste oorzaken van conflicten na een scheiding. Het opstellen van een ouderschapsplan is een momentopname. Alles wat je op dat moment afspreekt kan in de toekomst in onderling overleg herzien worden vanwege veranderde omstandigheden. Een mediator of gezamenlijke advocaat kan hierin adviseren en ondersteunen.

Het maken van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als je uit elkaar gaat en minderjarige kinderen hebt. Ben je getrouwd en ga je scheiden met behulp van een mediator of advocaat dan zal het ouderschapsplan plan automatisch een onderdeel zijn van de scheidingsprocedure als jullie minderjarige kinderen hebben. Mensen die niet getrouwd zijn en minderjarige kinderen hebben mogen zelf een ouderschapsplan opstellen en dit samen ondertekenen. Hier gaat vaak veel mis, omdat ouders niet over de kennis en deskundigheid beschikken die deskundige mediators en advocaten wel hebben. Er zijn o.a. verschillende zorg/omgangsregelingen. Het is belangrijk dat een zorg/omgangsregeling passend is bij de leeftijd van de kinderen. Co-ouderschap is de laatste tijd een trend, maar voor een kind van 2 tot 6 jaar die door co-ouderschap te lang gescheiden is van 1 van de ouders kan dit verregaande psychische consequenties hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden om toe te werken naar co-ouderschap in de toekomst voor hele jonge kinderen en dit vast te leggen in een ouderschapsplan.

Het voorkomt veel gedoe en conflicten in de toekomst als je een ouderschapsplan samen met een deskundige mediator of deskundige gezamenlijke advocaat opstelt.

In 2 tot 4 gesprekken heb je een gedegen ouderschapsplan en weet je waar je in de toekomst rekening mee moet houden