samenwerking advocaat -mediator -ouderschapsbemiddelaar.

Bij beëindiging huwelijk of partnerschap heeft u een advocaat nodig die de scheiding indient bij de rechtbank. Een echtscheiding moet worden aangevraagd middels een verzoekschrift bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet volgens de wet worden ingediend door een advocaat.
Als u samenwoont, kunt u ook scheiden, maar als u uit elkaar gaat hoeft de scheiding niet ingediend te worden bij de rechtbank. Het opstellen van een ouderschapsplan en het maken van afspraken over de kinderalimentatie is overigens wel wettelijk verplicht als u samen kinderen heeft. Het is belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd wordt door een Jeugd en gezinsprofessional en goede voorlichting, uitleg en begeleiding krijgt bij het opstellen van het ouderschapsplan. Je weet tevoren namelijk nooit waar je tegen aan kan lopen in de praktijk.
Het is belangrijk goed voorgelicht te worden door de juiste professional. Een advocaat, mediator of een notaris kan een echtscheidingsconvenant opmaken met afspraken over de scheiding. De advocaat stuurt het document naar de rechtbank.
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgen u en uw partner ieder de helft van de totale waarde van de gemeenschap. U bent daarbij ook verantwoordelijk voor de helft van de gemeenschapsschulden. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris.

We hebben korte lijntjes en regelmatig overleg en afstemming met de advocaten waar wij mee samenwerken. Ze hebben de nodige expertise en zijn gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Zij zijn de experts als het gaat om de juridische kennis die nodig is tijdens een scheiding. Advocaat, mediator en ouderschapsbemiddelaar werken als dat nodig is intensief met elkaar samen.