Scheiden en Geldzaken

Bij een scheiding komen veel praktische dingen kijken waar een financiële kant aan zit. Denk hierbij aan een huis verkopen, overwaarde op een huis, verhuizen en de boedel verdelen.

Een scheiding heeft gevolgen voor de hypotheek en het pensioen. Deze zaken moeten onderling worden verdeeld. Er kunnen gezamenlijke leningen of verzekeringen zijn.

Als je kinderen hebt, moet je beslissen waar de kinderen ingeschreven worden en hoe de verdeling van de zorg voor de kinderen er uit ziet. Spreek je af dat je voor co-ouderschap gaat? En welke invloed heeft dit op de kinderalimentatie? Dat heeft allemaal invloed op de nieuwe financiële situatie. Tijdens het huwelijk heb je misschien pensioen opgebouwd. Als je uit elkaar gaat, heb je beiden recht op elkaars opgebouwde ouderdomspensioen, maar kun je ook andere afspraken maken.

Denk bij het verdelen van jullie bezittingen niet alleen aan fysieke spullen, maar ook aan de financiële verplichtingen zoals verzekeringen en leningen die jullie samen hebben afgesloten.

Bij een lening ben je soms beiden ‘hoofdelijk aansprakelijk’. Bij een scheiding eindigt deze hoofdelijke aansprakelijkheid niet automatisch.