SCHIP-behandeling

Een groot deel van de scheidingen escaleert in een conflict tussen de ouders, waarbij kinderen vaak de dupe zijn.

Echtscheiding genereert rouw. Iedereen doorloopt verschillende fases in dit rouwproces. Er wordt vaak onvoldoende gesproken over wat beiden daadwerkelijk hebben verloren.
De SCHIP-aanpak is een post relationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Ze hebben vaak hele mooie tijden meegemaakt, maar vaak ook moeilijke tijden waardoor ze elkaar ergens kwijt zijn geraakt. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, de relatie ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Als SCHIP-behandelaar kan ik je daarbij helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Wel samen. Dat is de kracht van deze aanpak. Samen ben je ooit begonnen aan deze relatie. Samen zul je hem ook af ‘moeten’ ronden.

De SCHIP-behandeling wordt door een getrainde professional ingezet bij o.a. complexe scheidingen. Tijdens de SCHIP-behandeling doorlopen de ouders/ex-partners een traject waarbij de focus ligt op rouw en verliesverwerking. Het is een proces van heling, waardoor er inzicht en meer begrip ontstaat voor elkaar. Door daarnaast inzicht te krijgen in eigen hechtingsstijl en coping stijl, ontstaan inzichten die helpend zijn voor het herstel van het vertrouwen en het verbeteren van de communicatie.