SCHIP-behandeling

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Als SCHIP-behandelaar kan ik je daarbij helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Wel samen. Dat is de kracht van de SCHIP-aanpak. Samen ben je ooit begonnen aan deze relatie. Samen zul je hem ook af ‘moeten’ ronden.

De SCHIP-behandeling wordt door een getrainde professional ingezet bij o.a. complexe scheidingen ook wel vechtscheidingen genoemd. Daar waar kinderen de dupe zijn en professionals vastlopen kan de SCHIP-behandeling het tij keren. Tijdens de SCHIP-behandeling doorlopen de ouders/ex-partners een traject waarbij de focus ligt op rouw en verliesverwerking i.p.v. op het ontstane conflict. Het is een proces van heling, waardoor er inzicht en meer begrip ontstaat voor elkaar. Door daarnaast inzicht te krijgen in eigen hechtingsstijl en coping stijl, kan er gewerkt worden aan het herstellen van het vertrouwen in elkaar en het verbeteren van de communicatie.

VOOR WIE: Voor ouders van kinderen (0 – 18 jaar) die verwikkeld zijn in een (v)echtscheiding
Duur: 8 tot 10 gesprekken + huiswerkopdrachten

Namens 1scheidingsloket heeft Wendy Flama-Versteeg van Scheiden en mediation als gecontracteerde Jeugdzorgaanbieder een contract voor de SCHIP-behandeling met de volgende gemeentes:Zutphen/Lochem/Voorst/Brummen/Apeldoorn/ Doetinchem/ Montferland/Oost Gelre/Aalten/ Berkelland/Bronckhorst/Oost Gelre/ Winterswijk. Als je woonachtig bent in een van deze gemeenten dan worden na doorverwijzing van het wijkteam of de huisarts of de gemeente de volledige kosten voor de SCHIP-behandeling vergoed. 1scheidingsloket zal gaan samenwerken met Leoniek van der Maarel-Stordiau, ontwikkelaar van de SCHIP-behandeling.